Įmonės Aplinkos vadyba duomenys. Rašyti mums. Veiklos rūšys: Aplinkos apsauga.

Aplinkos vadyba, UAB

...

Įmonės duomenys

Telefonas: (5) 2045139

Mob. tel.: 861322747

Internetinė svetainė: www.aplinkosvadyba.lt

El. paštas: info@aplinkosvadyba.lt

Darbo laikas: I-V: 08.00 - 17.00

Veiklos aprašymas
Adresas: Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius

Įmonės Aplinkos vadyba veiklos aprašymas.


Mūsų įmonė rengia paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK), Taršos leidimams gauti, atlieka Poveikio aplinkai vertinimą (PAV), Strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV), atliekame skleidžiamo triukšmo modeliavimą, rengiame triukšmo sklaidos žemėlapius.

APLINKOS VADYBA turi Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą licenciją suteikiančia teisę atlikti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV) skirtą sanitarinių apsaugos zonų tikslinimui ir nustatymui.

Cheminių medžiagų ir mišinių gamintojams bei importuotojams teikiame REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimo pagalbą, rengiame Saugos duomenų lapus (SDL), atliekame cheminių medžiagų REACH registraciją.

Elektroninis paštas